Bizi Takip Edin :

ÜYE DEĞİLSENİZ

Bireysel Üyelik

Bireysel üye olarak sitemize 5 adet ilan ekleyebilirsiniz
Bireysel üye ol

Kurumsal Üyelik

Kurumsal üye olarak sitemize Üyeliğiniz tanımlandıktan sonra ilanlarınız yayınlanır.
Kurumsal üye ol

KURUMSAL ÜYELİK
Email Adresiniz * :
Şifreniz * :
Şifrenizi Doğrulayın * :
Firma Türü * :
Firmanızın Adı * :
Yetkili * :
Telefon Numaranız * :
Gsm Numaranız : ( Örnerk : 0 232 000 00 00 )
Fax Numaranız :
Website Adresiniz :
İl / İlçe / Semt * :
Adresiniz * :
Güvenlik Kodu * :
CAPTCHA Image
Kullanıcı sözleşmesini okudum kabul ediyorum

Kullanıcı Sözleşmesi


İşbu üyelik sözleşmesi, http://www.ALANYADAKIRALIK.COM adresinde bulunan ALANYADAKIRALIK.COM isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden 
 
faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 
1) - MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üyelik bedelini ödemesi ve üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren ALANYADAKIRALIK.COM 
 
tarafından konut üreten, gayrimenkul danışmanlık ve değerlendirme hizmeti veren firmalar, portföyünde bulunan gayrimenkulleri satmak ya da 
 
kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 
2) – ALANYADAKIRALIK.COM, MÜŞTERİ’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'dan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM'u 
 
sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
3) - MÜŞTERİ'nin ALANYADAKIRALIK.COM'da belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'da kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya 
 
EFT/havale suretiyle ALANYADAKIRALIK.COM'a ödemesi gerekmektedir. ALANYADAKIRALIK.COM’un sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma 
 
yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet 
 
bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle ALANYADAKIRALIK.COM'a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ 
 
ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.
 
4) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve 
 
internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak 
 
herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM tarafından kendisine verilmiş 
 
olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece 
 
kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, 
 
ALANYADAKIRALIK.COM bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını 
 
haizdir.
 
5) - ALANYADAKIRALIK.COM isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve 
 
kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden ALANYADAKIRALIK.COM'a herhangi bir sorumluluk 
 
yüklenemez. MÜŞTERİ'nin ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden satışa arz edeceği gayrimenkullerle ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak 
 
olup, bu hususta ALANYADAKIRALIK.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
6) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, 
 
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının 
 
ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda 
 
belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 
7) - MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz 
 
olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para 
 
cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.
 
8) - MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması 
 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu 
 
ve diğer mevzuat hükümleri ile ALANYADAKIRALIK.COM tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt 
 
eder. Aksi taktirde ALANYADAKIRALIK.COM'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya 
 
idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.
 
9) - MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, 
 
ALANYADAKIRALIK.COM üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı 
 
tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ALANYADAKIRALIK.COM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını 
 
beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen ALANYADAKIRALIK.COM tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar 
 
için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.
 
10)- ALANYADAKIRALIK.COM her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu 
 
peşinen kabul eder. Bu durumda ALANYADAKIRALIK.COM'un sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan 
 
hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır.
 
11)- MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin 
 
ödenmemesi halinde ALANYADAKIRALIK.COM hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, 
 
ALANYADAKIRALIK.COM tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden 
 
üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca ALANYADAKIRALIK.COM her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'un internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.
 
12)- MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda ALANYADAKIRALIK.COM kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında ALANYADAKIRALIK.COM hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk 
 
olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi 
 
almayı kabul ve taahhüt etmiştir.
 
13)- MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM'a vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece ALANYADAKIRALIK.COM internet sitesinde 
 
yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin ALANYADAKIRALIK.COM'a bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını 
 
peşinen kabul etmiştir.
 
14)- MÜŞTERİ, ALANYADAKIRALIK.COM'un ALANYADAKIRALIK.COM'a ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya 
 
katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak 
 
kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.
 
15)- MÜŞTERİ ile ALANYADAKIRALIK.COM arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin üyelik başvurusu formunun ve 
 
ödemenin eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde ALANYADAKIRALIK.COM tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş 
 
ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.
 
16)- MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda "Kayıt Formu" başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
 
eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak 
 
ALANYADAKIRALIK.COM'a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
 
17)- İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.
Hacked by CyberTeam
Hacked by CyberTeam
Hacked by GalackQSM


irc.gigachat.net (#get_unS4fety.project)
We are: Zambrius - GalackQSM - vxlKz - B4l0x - KazuyaWebMA - NullC0d3r - Tundara'PHP - Kiria - SANNINJA - Hipnotic - Nasty - Spy_Unkn0wn - L0st3r - Aj4x - rauspretu
And all my friends, Prosox - VandaTheGod & CyberTeam Members.


[+] We do not invade by necessity, we invade for fun ! [+]
Twitter: @ctglobal2020 | Facebook: @cyberteamglobal